Imobiliare

Vânzarea unui teren extravilan: reguli și sfaturi

Autor Kastel Group Publicat vineri, 4 martie 2022
Vânzarea unui teren extravilan: reguli și sfaturi by Kastel Group

Viața la oraș a devenit puțin cam prea agitată. Tocmai de aceea oamenii au început să se îndrepte din mediul urban spre cel rural sau periferie. Așadar, dacă ești în posesia unui teren extravilan, acesta este unul dintre cele mai bune momente pentru vânzare, mai ales datorită faptului că tinerii din România sunt dornici să devină proprietari de terenuri sau chiar agricultori. Desigur, există și anumite reguli pe care trebuie să le respecți, iar în cele ce urmează le vom detalia pe cele mai importante și mai noi. 

Pe de altă parte, dacă vrei să te muți într-un ansamblu rezidențial sau să începi construcția unei case sau chiar să te apuci de agricultura, te putem ajuta să găsești terenuri de vânzare

Care sunt regulile noi? 

Până acum, toate persoanele care doreau să vândă sau să cumpere un teren extravilan/agricol se supuneau legii 17/2014. Noua lege, mai exact 175/2020 aduce cu sine și o serie de obligații, iar cele mai mari schimbări sunt legate de drepturile de preemțiune asupra suprafeței ce va fi vândută, dar și legate de utilizarea ulterioară a terenului. 

Ce trebuie să faci în calitate de vânzător al unui teren agricol? 

Orice persoană care dorește să dea în vânzare un teren extravilan trebuie mai întâi să înregistreze o cerere de afișare a ofertei pe raza administrativă în care se află terenul, pentru înștiințarea preemptorilor. Cererea va fi făcută  la primăria de pe raza unității administrativ-teritoriale unde se găsește suprafața. În plus, cererea trebuie să fie însoțită și de oferta de vânzare a terenului, precum și de documentele necesare în conformitate cu normele metodologice ale noii legi. 

Iată lista documentelor doveditoare necesare: 

 • Fotocopie a actului de identitate a vânzătorului persoană fizică sau copie a pașaportului dacă vânzătorul persoană fizică are domiciliul în străinătate;
 • Fotocopie certificată de primărie pentru conformitate a actului de proprietate asupra terenului din ofertă;
 • Extrasul de carte funciară pentru informare, extras ce trebuie eliberat cu cel mult 30 de zile înainte ca oferta să fie afișată. Extrasul va fi însoțit și de planul cadastral dacă terenul dat spre vânzare este înscris în sistemul integrat de carte funciară și cadastru;
 • Dacă vânzătorul este persoană juridică, va fi nevoie și de o fotocopie a certificatului constatator de la registrul comerțului sau o copie a actului după care-și desfășoară acesta activitatea; 
 • În cazul unei reprezentări, va fi nevoie inclusiv de procură notarială, evident în fotocopie certificată pentru conformitate de către primărie, delegație, hotărârea AGA, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative și, în funcție de situație, și originalul și fotocopie după actul de identitate sau pașaportul persoanei fizice împuternicite;
 • În cazul vânzătorului persoană juridică va fi nevoie de decizia reprezentantului formei asociative, decizia asociatului unic, hotărârea AGA, în original, documente din care să rezulte acordul referitor la vânzarea bunului aflat în proprietatea societății; 
 • Un certificat de atestare fiscală emis de primărie;
 • Alte documente doveditoare în funcție de alte situații.

Care sunt regulile dacă vrei să vinzi terenul/terenurile către vecini? 

Să zicem că ai găsit un cumpărător în persoana vecinului/vecinilor tăi. Prioritatea acestora la cumpărarea terenurilor agricole din extravilan se va stabili după cum urmează: 

 • Proprietarul terenului agricol vecin ce deține hotarul comun cu cea mai mare latură a terenului care se dorește a fi vândut;
 • Dacă terenul are două laturi mari, sau toate laturile egale, prioritate va avea proprietarul vecin cu domiciliul sau reședința pe teritoriul național pe o perioadă nu mai mică de un an, anterior înregistrării ofertei de vânzare;
 • Proprietarii vecini care au hotarul comun cu terenul de vânzare, în ordinea descrescătoare a lungii hotarului comun;
 • Dacă latura mare sau una dintre laturile egale ale terenului are hotarul comun cu un teren situat pe raza unei alte unități administrativ-teritoriale, prioritate va avea proprietarul vecin ce are domiciliul/reședința în raza unității administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul de vânzare. 

Sancțiuni 

Merită să menționăm și faptul că vânzarea terenurilor extravilane fără respectarea drepturilor de preempțiune sau fără respectarea procesului de obținere a avizelor este strict interzisă și va fi sancționată cu nulitatea absolută. 

Contravențiile pe care le poți găsi la articolul 14 se vor sancționa cu o amendă cuprinsă între 100.000 și 200.000 RON. 

Dacă ai nevoie de alte nelămuriri și informații, nu ezita să consulți legea completă a vânzării de terenuri extravilane!