Property Management

Alegerea Nr. 1 în soluții integrate de property management
rezidențial

În mod ideal relația dintre proprietar și chiriaș este una simplă și deschisă, cu toate acestea pot apărea situații tensionate în perioada contractuală, situații care sunt gestionate cu succes de echipa Kastel Estate și pentru care asigurăm soluții echitabile în vederea rezolvarii acestora.

Suntem agenția pentru care aspectele administrative contează și, de aceea, ne-am gândit să-ți oferim clienților noștri unul dintre cele mai complexe pachete de servicii de property & facility management mixat perfect cu serviciile de tip CONCIERGE.

Kastel Estate devine prima agenție imobiliară din România care oferă servicii imobiliare complete: consultanță imobiliară, vânzări și închirieri, property & facility management și serviciul de tip concierge care vine perfect în completarea celorlalte, întâmpinând astfel cu succes nevoile clienților noștri.

Pe scurt, avantajele și beneficiile proprietarilor care contractează serviciile de Property Management pentru proprietățile disponibile pentru închiriere sunt numeroase și concentrate pentru a face viața mai ușoară și a oferi mai mult timp liber.

Ce îți oferă serviciul de Property Management?

SERVICIILE

BLUE

RED

GOLD

LISTING PACK

– pregătire proprietate pentru închiriere
– fotografii profesionale
– marketing online și offline

RENT PACK

– verificare istoric și bonitate financiară a chiriașilor
– pregătire și întocmire documente necesare închirierii
– întocmire proces verbal predare / primire
– instructajul chiriașilor privind proprietatea și utilizarea dotărilor acesteia
– gestionarea contractelor de închiriere, acte adiționale, procese verbale

– managementul relației cu chiriașii, vecinii și asociațiile de proprietari

– managementul situațiilor de urgență în vederea rezolvării situațiilor apărute și limitarea eventualelor daune

– inspecție periodică a proprietății

– gestiune și arhivare contracte, documente și certificate de garanție

KPM COLLECT PACK

– colectare chirii (numerar sau transferuri bancare)
– transfer chirii (transferuri bancare sau dispoziții de plată în numerar)
– management plăți facturi furnizori utilități, asociații proprietari, taxe locale, impozite etc.

– monitorizare verificări periodice obligatorii instalații gaze*

– servicii curatenie pregatire proprietate pentru inchiriere

KPM LEGAL PACK

– întocmire declarații de venit < 5 proprietăți
– înregistrare contracte la Administrația Financiară
– întocmire contracte, acte adiționale, procese verbale

KPM PAY PACK

– plata în rate pentru achiziții de electrice, electrocasnice, mobilier etc.**

– gestiune contabilă persoane fizice > 5 proprietăți

– servicii contabilitate PFA, II, SRL

– taxă de administrare lunară

valoarea fixă***

% din chiria lunară***

% din chiria lunară***

– comision de închiriere

% din prima lună de chirie****

% din prima lună
de chirie****

0 (zero/fără comision)

– alte activități non-standard neincluse în pachetele contractate

taxare la oră sau
per proiect*****

taxare la oră sau
per proiect*****

taxare la oră sau
per proiect*****

* în limita a două intervenții / an contractual
** achizițiile cu plata în rate se acordă individualizat conform termenelor și condițiilor Kastel Group
*** taxa de administrare se aplică doar pentru perioadele în care proprietatea este închiriată
**** o singură dată pentru fiecare chiriaș nou
***** servicii tehnice de mentenanță sau reparații, servicii juridice externalizate, servicii de concierge,
servicii de mobilitate (transport, închiriere auto), documentație vize de turism, muncă sau de studiu etc.)


  inclus
opțional pe bază de abonament lunar

Secțiunea de Q&A

1) Care este procesul de soluționare a problemelor tehnice care apar în proprietate?

Pentru tipurile de probleme tehnice uzuale, efectuăm o analiză punctuală, prezentăm planul de intervenție și costurile estimate (deviz de lucrare), urmând că intervenția să fie efectuată după aprobarea proprietarului. Pentru problemele tehnice care necesită intervenții de urgență intervenim fară acordul în prelabil al proprietarului pentru limitarea eventualelor pagube colaterale până la controlul acestora.

2) Cine suportă cheltuielile de mentenanță/reparații?

Orice intervenție de mentenanță, respectiv de reparații ori inlocuire bunuri sunt efectuate pe cheltuiala proprietarului dacă acestea survin gradului de uzură normală, atingerii vieții maxime de utilizare sau daune provocate din eventuale vicii ascunse ale proprietății. Costurile de reparație sau înlocuire bunuri ce sunt cauzate din culpa chiriașului vor fi suportate integral de acesta.

3) Cum încasez chiria?

Kastel Estate prin pachetul KPM Collect, inclus în serviciul de Property Manegement, încasează chiriile și utilitățile prin intermediul contului colector dedicat exclusiv activității de administrare. Chiria este transferată în contul proprietarului, iar utilitățile în conturile furnizorilor de servicii.

4) Cine se ocupă dacă chiriașul dorește înlocuirea sau achiziția unor piese de mobilier sau electrocasnice?

Reparațiile, mentenanța, achiziția de piese de mobilier, electrocasnice, sanitare, electrice etc. sunt gestionate integral de Kastel Estate în urma aprobărilor primite de la proprietar.normală, atingerii vieții maxime de utilizare sau daune provocate din eventuale vicii ascunse ale proprietății. Costurile de reparație sau înlocuire bunuri ce sunt cauzate din culpa chiriașului vor fi suportate integral de acesta.

5) Cum efectuez plata reparațiilor efectuate, achizițiilor sau a taxelor de administrare?

 Toate plățile efectuate în numele proprietarului (reparații, mentenanțe, achiziții, taxe de administrare, taxe și impozite locale etc.) pot fi efectuate direct de Kastel Estate prin intermediul KPM Collect (contul colector), urmând ca acestea să fie acoperite din soldul existent aferent chiriilor încasate sau prin transfer bancar dacă soldul este insuficient.

6) Cum mă asigur că la plecarea chiriașului nu există utilități neachitate?

Sistemul de administrare Kastel Estate oferă un nivel de siguranță ridicat pentru proprietar. Chiriașul achită, odată cu chiria, o sumă fixă lunară, în avans, din care se efectuează plățile aferente furnizorilor de servicii. Sumele achitate sunt monitorizate și regularizate periodic, evitând astfel acumularea necontrolată a datoriilor la utilități.

7) Cine efectuează vizitele periodice?

 Vizitele periodice de verificare a proprietății sunt efectuate de echipa Kastel Estate, în urma cărora veți primi un raport de vizită însoțit de un set de fotografii care reflectă starea actuală a proprietății.

8) Cine semnează contractele de închiriere și ce obligații fiscale am?

 Contractul de închiriere se semnează între Locator (proprietarul de drept al imobilului închiriat) și Locatar (persoana/persoanele care locuiesc efectiv în imobil). Kastel Estate oferă suport gratuit privind întocmirea și depunerea declarațiilor de venit, inclusiv gestiune contabilă (în funcție de pachetul ales) pentru persoanele fizice cu mai mult de 5 proprietăți închiriate sau persoanele juridice.

9) Cum pot verifica situația încasărilor și plaților pe care le efectuați în numele meu?

 La semnarea contractului de property management, veți primi un link individual de gestiune, unde veți vedea în timp real informații detaliate privind soldul pe care îl aveți constituit din încasările chiriilor, transferul acestora și toate cheltuielile aprobate și efectuate în contul dumneavoastră.

10) Cum pot achiziționa în rate produse electrice, electrocasnice, mobilier sau alte produse destinate proprietății închiriate?

 Plata în rate este posibilă exclusiv proprietarilor care au contracte de property management active de cel puțin 6 luni, fără întreruperi, iar încasarea chiriilor se efectuează prin KPM Collect (cont colector).

Trimite-ne un mesaj!