Property Management

Administrarea imobilelor

Administrarea imobilelor presupune rentabilizarea unei proprietăți, identificarea unui chiriaș, birocrație, mentenanță, efectuarea plăților, încasarea chiriei, chiar și menținerea unei relații de comunicare cu chiriașul.

Ce presupune property management

Un serviciu de property management înseamnă administrarea imobilelor de către o terţă parte – de o agenție imobiliară sau o firmă specializată. Property management presupune, în primul rând, timp economisit de un proprietar. Specialiștii se ocupă de promovarea proprietăților, de respectarea legii, de întocmirea actelor necesare închirierii, colectarea chiriei și soluționarea oricăror probleme care se pot ivi. Grija unei chirii trece din sfera unui proprietar în a specialiștilor în domeniu, care prin cunoștințele și experiența acumulate, pot contribui la maximizarea profitului pe investiția făcută în imobilul deținut.

Când și de ce să alegi servicii de property management

Când ai mai mult de o proprietate

Prin alegerea unor servicii de property management, proprietarii economisesc timp și bani lăsând administrarea imobilelor în grija specialiștilor. Serviciile de property management se adresează celor care dețin mai multe proprietăți, celor care văd proprietatea drept o investiție, proprietarilor plecați în străinătate, ori, pur și simplu, celor care nu își doresc să se ocupe de procesul de administrare a imobilelor

Când proprietatea este o investiție

Imobilul reprezintă doar o investiție, iar proprietarul nu își dorește să fie implicat în administrarea acestuia. Are un loc de muncă solicitant și mai puțin timp liber pentru a se ocupa și de administrarea proprietății. Soluția constă în alegerea unui serviciu de property management potrivit pentru acesta.

Dacă ești proprietarul, dar nu locuiești în imobil

Există situații în care proprietarii locuiesc în străinătate. În acest caz, orice problemă care s-ar ivi cu proprietatea dată în chirie, poate fi soluționată prin property management. Birocrația, deplasările la proprietate, tot ce ține de administrarea imobilului, trece în sfera specialiștilor. Astfel, distanța nu mai reprezintă o problemă în procesul de închiriere.

Dacă vrei să scapi de grijile administrative

Birocrația nu poate fi evitată în domeniul imobiliar. Prin property management toate grijile administrative trec în sfera celor care se ocupă de gestionarea imobilului.

Pentru intermedierea relației cu chiriașii

Procesul de închiriere presupune menținerea legăturii cu chiriașii, rezolvarea unor probleme care pot apărea pe parcurs, chiar și inspecții periodice necesare pentru liniștea proprietarului. Prin serviciul de property management, relația cu chiriașii este menținută de specialiștii care administrează proprietatea. Astfel, proprietarul nu dedică timp pentru menținerea unei relații cu chiriașul, uită de deplasări și disponibilitate în privința administrării.

Pachete Kastel Property Management

Servicii

Cel mai
popular

Starter Pack

-analiză documentație apartament
-analiză comparativă de piață

Listing Pack

-pregătire proprietate pentru închiriere
-staging
-set complet de fotografii profesionale
-marketing online și offline.

Rent Pack

-verificare istoric și bonitate financiară a chiriașilor
-pregătire și întocmire documente necesare închirierii
-întocmire proces verbal predare/primire
-instructajul chiriașilor privind proprietatea și utilizarea dotărilor acesteia
-gestionarea contractelor de închiriere, acte adiționale, procese verbale.

Management Pack

-management furnizori:

     1) plăți facturi utilități șiasociații de proprietari

     2) plăți taxe si impozite

-management situații de urgență

-management polițe de asigurare

exclusiv asigurările emise de Kastel

exclusiv asigurările emise de Kastel

exclusiv asigurările emise de Kastel

-managementul relației cu chiriașii

-gestionarea și arhivarea documentelor

-inspecții periodice ale proprietății

-monitorizarea verificărilor periodice obligatorii
la instalațiile de gaze

-management amenajări interioare/ renovări/ mobilare și utilare, administrare buget (nu include proiect design, manoperă, transport, materiale)

-reprezentare în adunările generale ale asociațiilor de proprietari

KPM Collect Pack

-colectare chirii

-transfer chirii

exclusiv transfer bancar

transfer bancar sau numerar

transfer bancar sau numerar

KPM Legal Pack

-deschidere cont SPV Administrația Fiscală

-înregistrare contracte la Administrația Fiscală

exclusiv online

online si offline

online si offline

-redactare contracte, acte adiționale, procese verbale

-întocmire declarații de venit pentru impozitare sistem forfetar

în limita a două înregistrări/ actualizări per an

Nelimitat

Nelimitat

Cleaning Pack

-curățenie după chiriaș 1

în limita a unei curățenii/an

Nelimitat

KPM Pay Pack

-plata în rate pentru achizițiide electrice, electrocasnice, mobilier, etc…

-gestiune financiar-contabilă persoane fizice impozitare în sistem real

Discount 20%

Discount 30%

Discount 50%

-servicii contabilitate PFA, II, SRL

Discount 20%

Discount 30%

Discount 50%

-taxă de administrare lunară

Valore fixă 2

% din chiria lunară2

% din chiria lunară2

-comision de închiriere

% din prima lună de chirie3

% din prima lună de chirie3

Comision 0

-garanție perioadă contractuală de închiriere

Până la 6 luni

Până la 12 luni

Nelimitat

-alte activități non-standard neincluse în pachetele contractate

Taxare la oră sau per proiect4

Taxare la oră sau per proiect4

Taxare la oră sau per proiect4

Legenda

INCLUS
OPȚIONAL (taxare conform grilei de taxe și comisioane)

Note

1 curățenie de intretinere respectiv pregatire proprietate pentru vizionare și
predare (nu include curățenie generală/igienizare electrocasnice/dulapuri/
materiale textile)

2 taxa de administrare se aplică doar pentru perioadele în care proprietatea
este închiriată

3 o singură dată pentru fiecare chiriaș nou

4 servicii tehnice de mentenanță sau reparații, servicii juridice externalizate,
servicii de concierge, servicii de mobilitate (transport, închirieri auto),
documentație vize de turism, muncă sau de studiu etc…

Q&A/Ce trebuie să știi despre administrarea imobilelor cu Kastel Group

1) Care este procesul de soluționare a problemelor tehnice care apar în proprietate?

Pentru tipurile de probleme tehnice uzuale, efectuăm o analiză punctuală, prezentăm planul de intervenție și costurile estimate (deviz de lucrare), urmând că intervenția să fie efectuată după aprobarea proprietarului. Pentru problemele tehnice care necesită intervenții de urgență intervenim fară acordul în prelabil al proprietarului pentru limitarea eventualelor pagube colaterale până la controlul acestora.

2) Cine suportă cheltuielile de mentenanță/reparații?

Orice intervenție de mentenanță, respectiv de reparații ori inlocuire bunuri sunt efectuate pe cheltuiala proprietarului dacă acestea survin gradului de uzură normală, atingerii vieții maxime de utilizare sau daune provocate din eventuale vicii ascunse ale proprietății. Costurile de reparație sau înlocuire bunuri ce sunt cauzate din culpa chiriașului vor fi suportate integral de acesta.

3) Cum încasez chiria?

Kastel Estate prin pachetul KPM Collect, inclus în serviciul de Property Manegement, încasează chiriile și utilitățile prin intermediul contului colector dedicat exclusiv activității de administrare. Chiria este transferată în contul proprietarului, iar utilitățile în conturile furnizorilor de servicii.

4) Cine se ocupă dacă chiriașul dorește înlocuirea sau achiziția unor piese de mobilier sau electrocasnice?

Reparațiile, mentenanța, achiziția de piese de mobilier, electrocasnice, sanitare, electrice etc. sunt gestionate integral de Kastel Estate în urma aprobărilor primite de la proprietar.

5) Cum efectuez plata reparațiilor efectuate, achizițiilor sau a taxelor de administrare?

Toate plățile efectuate în numele proprietarului (reparații, mentenanțe, achiziții, taxe de administrare, taxe și impozite locale etc.) pot fi efectuate direct de Kastel Estate prin intermediul KPM Collect (contul colector), urmând ca acestea să fie acoperite din soldul existent aferent chiriilor încasate sau prin transfer bancar dacă soldul este insuficient.

6) Cum mă asigur că la plecarea chiriașului nu există utilități neachitate?

Sistemul de administrare Kastel Estate oferă un nivel de siguranță ridicat pentru proprietar. Chiriașul achită, odată cu chiria, o sumă fixă lunară, în avans, din care se efectuează plățile aferente furnizorilor de servicii. Sumele achitate sunt monitorizate și regularizate periodic, evitând astfel acumularea necontrolată a datoriilor la utilități.

7) Cine efectuează vizitele periodice?

Vizitele periodice de verificare a proprietății sunt efectuate de echipa Kastel Estate, în urma cărora veți primi un raport de vizită însoțit de un set de fotografii care reflectă starea actuală a proprietății.

8) Cine semnează contractele de închiriere și ce obligații fiscale am?

Contractul de închiriere se semnează între Locator (proprietarul de drept al imobilului închiriat) și Locatar (persoana/persoanele care locuiesc efectiv în imobil). Kastel Estate oferă suport gratuit privind întocmirea și depunerea declarațiilor de venit, inclusiv gestiune contabilă (în funcție de pachetul ales) pentru persoanele fizice cu mai mult de 5 proprietăți închiriate sau persoanele juridice.

9) Cum pot verifica situația încasărilor și plaților pe care le efectuați în numele meu?

La semnarea contractului de property management, veți primi un link individual de gestiune, unde veți vedea în timp real informații detaliate privind soldul pe care îl aveți constituit din încasările chiriilor, transferul acestora și toate cheltuielile aprobate și efectuate în contul dumneavoastră.

10) Cum pot achiziționa în rate produse electrice, electrocasnice, mobilier sau alte produse destinate proprietății închiriate?

Plata în rate este posibilă exclusiv proprietarilor care au contracte de property management active de cel puțin 6 luni, fără întreruperi, iar încasarea chiriilor se efectuează prin KPM Collect (cont colector).

Alege pachetul potrivit pentru tine și hai să discutăm!