Financiar

Impozitarea veniturilor obținute din chirii 2019-2020

Autor alexandra Publicat duminică, 10 mai 2020
Despre declaratia unica - Kastel News

Persoanele care-și închiriază proprietățile imobiliare trebuie să știe că veniturile astfel obținute – chiriile – sunt venituri impozabile, pe care Codul fiscal le încadrează la ,,venituri din cedarea folosinței bunurilor”. În consecință, ele trebuie declarate la organul fiscal (Agenția Națională de Administrare Fiscală) pentru a putea fi impozitate de stat. Iar asta se face prin declarația unică, disponibilă aici, care poate fi depusă online aici (dacă aveți spațiu privat virtual) și/sau aici (dacă sunteți deținător de semnătură digitală) sau offline (la registratura organului fiscal) în termen de 30 de zile de la încheierea contractului de închiriere.

Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri din România sau/și din străinătate, care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Declarația se depune până la data de 25 mai 2020, inclusiv, de către persoanele fizice care au obligația:

 • declarării impozitului pe veniturile realizate din România sau/şi din străinătate în anul 2019;
 • declarării impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din România în anul 2020;
 • declarării venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuții sociale pentru anul 2020 şi, după caz, a declarării contribuțiilor sociale datorate în anul fiscal 2019.

Impozitul pe venitul din chirii obținut din derularea unui număr maxim de cinci contracte de închiriere se determină prin autoimpunere de către contribuabil, pe baza datelor din declarația unică, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net.

Venitul net se calculează prin aplicarea unei cote forfetare de cheltuieli de 40% reprezentând cheltuieli deductibile aferente venitului brut.

Contribuabilii care obțin venituri din încheierea unui număr maxim de cinci contracte de închiriere și se încadrează în categoria persoanelor obligate la plata CASS achită contribuția dacă valoarea venitului net impozabil (cumulat și cu alte venituri din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h) din Codul fiscal) depășește plafonul anual de 12 salarii minime brute pe țară, astfel:

 • pentru venitul net realizat în anul 2019 – 24.960 lei (2.080 lei x 12 luni);
 • pentru venitul net estimat pe anul 2020 – 26.760 lei (2.230 lei x 12 luni).

Obs. Potrivit Codului fiscal, pentru veniturile obținute din chirii nu se achită contribuția de asigurări sociale.

Veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h) din Codul fiscal cuprind următoarele venituri:

 1. din activități independente;
 2. din drepturi de proprietate intelectuală;
 3. din asocierea cu o persoană juridică;
 4. din cedarea folosinței bunurilor;
 5. din activități agricole, silvicultură și piscicultură;
 6. din investiții;
 7. din alte surse.

În momentul declarării venitului obținut trebuie să avem în vedere moneda contractului. Dacă valoarea chiriei este stabilită în lei, atunci declarația este mai simplu de completat. Dacă prețul contractului este încheiat în valută, venitul brut anual se determină pe baza cursului de schimb al pieței valutare, comunicat de BNR, din ziua precedentă celei în care se depune declarația unică.

Următoarele categorii de persoane fizice sunt exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, conform. Art. 154 din Codul fiscal:

 • copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi
 • tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecție a copilului;
 • persoanele nerezidente;
 • femeile însărcinate și lăuzele, etc.

Exemple 1.

O persoană fizică încheie un contract de închiriere în data de 01.03.2020, cu dată de începere 01.03.2020, pe o perioadă de 12 luni. Prețul chiriei este de 500 euro/lună, plătibilă în ultima zi a lunii curente pentru luna următoare. Persoana fizică nu mai are alte venituri din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h) din Codul fiscal. Astfel vom determina calcul impozitului pe venit pentru anul 2020, presupunând că întocmim și depunem declarația în data de 25.03.2020.

Venit Brut = nr. luni rămase din anul curent pentru care contractul este activ x Prețul chiriei în euro x cursul BNR din 24.03.2020

Venit Brut = 10 luni x 500 euro/luna x 4,8445 lei/euro = 24.223 lei

Venit Net = Venit brut – (40% x Venitul Brut)

Venit Net = 24.223 lei  – (40%x 24.223 lei) = 14.544 lei

Impozit pe venit = 10% * Venitul net

Impozit pe venit = 10% * 14.544 lei = 1.454 lei

Obs. Venitul net fiind sub plafon, persoana impozabilă nu va datora CASS.

Exemple 2.

O persoană fizică încheie un contract de închiriere în data de 01.01.2020, cu dată de începere 01.01.2020, pe o perioadă de 12 luni. Prețul chiriei este de 900 euro/lună, plătibilă în ultima zi a lunii curente pentru luna următoare. Persoana fizică mai are un contract de chirie în valoare de 2.000 lei/lună, termenul finalizării contractului este 31.08.2020. Astfel vom determina calcul impozitului pe venit pentru anul 2020, presupunând că întocmim și depunem declarația în data de 27.01.2020.

Venit Brut = nr. luni rămase din anul curent pentru care contractul este activ * Prețul chiriei în euro * cursul BNR din 23.01.2020

Venit Brut = 12 luni * 900 euro/luna * 4,7790 lei/eur + 2.000 lei x 8 luni  = 67.613 lei

Venit Net = Venit brut – (40% * Venitul Brut)

Venit Net = 67.613 lei  – (40% * 67.613 lei) = 50.568 lei

Impozit pe venit = 10% * Venitul net

Impozit pe venit = 10% * 40.568 lei = 4.057 lei

Obs. Venitul net fiind peste plafon, persoana impozabilă va datora CASS în cuantum de 10% din 12 salarii minime brute pe economie.

CASS = 10%*2.230 lei *12 luni = 2.676 lei

Impozitele pentru anul 2019 se vor achita până în data de 25 mai 2020 iar cele pentru anul 202 până în 15 martie 2021.

 

Dacă aveți întrebări, nu ezitați să ne contactați!