Imobiliare

De ce acte ai nevoie dacă vinzi o proprietate?

Autor Kastel Group Publicat miercuri, 24 ianuarie 2024
De ce acte ai nevoie daca vinzi o proprietate? - Kastel News

Vânzarea unei proprietăți presupune și obținerea în prealabil a unor documente. Actele necesare demersului notarial sunt numeroase, dar dacă ai o listă care să le conțină pe toate și care îți explică utilitatea lor, vânzarea unei proprietăți devine un proces mult mai ușor. Kastel Group vine cu lista de documente de care ai nevoie, în funcție de diverse situații, dar și cu sfaturi care te vor ajuta să intri în posesia lor. 

Documentele de care are nevoie vânzătorul:

Cum dovedești că ești proprietar? Printr-un act de proprietate. Acesta este documentul care atestă că deții proprietatea și care poate îmbrăca diferite forme, după cum urmează:

Contract de vânzare-cumpărare este documentul pe care l-ai întocmit când ai achiziționat proprietatea, act realizat de un notar public. În unele cazuri, în special în situația în care vorbim despre o casă, ți se va solicita și autorizația de construire precum și certificatul de urbanism, documente ce sunt eliberate în principal de Primăria pe raza căreia se află imobilul, dacă aceasta a fost construită de proprietar.

Contract de donație – este documentul de care ai nevoie dacă ai dobândit o proprietate în urma unei donații și ați întocmit acest act la notar și a fost înregistrat în cartea funciară. 

Certificat de moștenitor – Certificatul de moștenitor este actul care atestă că bunul pe care urmează să îl vinzi a fost obținut prin moștenire, după decesul fostului proprietar. Acest document este însoțit adesea și de un document suplimentar: actul de lichidare sau masa succesorală.

Contract de rentă viageră – Este documentul întocmit atunci cineva dorește să îți lase moștenire un bun, însă pentru ca tu să poți deveni proprietar, trebuie să îndeplinești anumite cerințe stipulate în document (cum ar fi, să îngrijești persoana care îți va lăsa moștenire proprietatea). Acesta este un document care atestă dreptul de proprietate al unui imobil și care te condiționează să obții acordul de vânzare al celui care a institut renta viageră.

Hotărâre judecătorească definitivă – Actul emis în urma unui proces de divorț sau partaj, prin care s-a stabilit că imobilul a fost transferat în totalitate în proprietatea și posesia ta (a celui care vinde proprietatea).

Titlu de proprietar eliberat de Comisiile de Stabilire a Dreptului de Proprietate a Terenurilor în baza legii fondului funciar numărul 18/1991.

Vânzarea unei proprietăți poate avea loc doar dacă deții actele de proprietate și actele de identitate. Acestea din urmă diferă în funcție de statut. Dacă ești o persoană fizică ai nevoie, în funcție de situație, de unul dintrele următoarele acte de identitate:

– Cartea de identitate În cazul în care ai cetățenie română și domiciliul actual aici.
– Pașaportul românesc și actul de identitate străin – Dacă ești o persoană fizică și cetățean român, dar ai domiciliul în afara României, ai nevoie de aceste acte. Dacă vorbim despre un proprietar străin, actul de identitate necesar va fi pașaportul emis de autoritățile din statul în care își are cetățenia, împreună cu Numărul Unic de Înregistrare (NIF). NIF-ul se obține de la ANAF, personal sau cu o împuternicire.

Dacă ești persoană juridică ai nevoie de actele de identitate formate din actul constitutiv și Codul Unic de Identificare Fiscală (CUI/CIF).

Totodată, ține cont și de următoarele documente: 

– Certificatul de căsătorie, dacă este cazul – În situația în care ești căsătorit, notariatul îți va solicita și certificatul de căsătorie.

– Certificatul de divorț, dacă este cazul.

– Împuternicirea notarială este necesară în situația în care nu poți fi prezent și ai delegat altă persoană să semneze în locul tău la momentul vânzării. Împuternicirea notarială trebuie să fie însoțită și de actul de identitate în original.

– Certificatul de performanță energetică Acesta este emis de către un auditor energetic care stabilește clasa energetică pe care clădirea/proprietatea o are. Acesta are o valabilitate de 10 ani și la cerere o poți obține în 2-3 zile lucrătoare.

– Certificatul de atestare fiscală – Acesta este un document pe care îl poți obține de la Direcția de Impozite și Taxe Locale (DITL) din sectorul sau localitatea în care se află proprietatea pe care dorești să o vinzi. Actul se eliberează pe loc la unitățile direcției de taxe și impozite locale. Se mai poate obține și online sau de către un birou notarial, în baza unei împuterniciri simple. Acest document atestă faptul că ai fost luat în evidență la DITL și că taxele și impozitele locale aferente dreptului de proprietate au fost achitate la zi în momentul vânzării.

– Adeverință eliberată de Asociația de proprietari sau locatari. Acest document atestă faptul că datoriile existente la întreținere au fost achitate și trebuie obligatoriu semnată olograf de către președintele asociației și de către administrator. Totodată, trebuie să fie ștampilată. 

– Asigurarea obligatorie a locuinței împotriva dezastrelor naturale (PAD). Este un document obligatoriu pe care trebuie ți-l solicită notariatul și care trebuie să fie în vigoare la momentul semnării actului de transmitere a titlului de proprietate. Intrarea în vigoare a unei asigurări PAD se face în 5 zile de la emiterea acesteia. 

– Cadastrul și intabularea. Primul atestă că proprietatea a fost măsurată și primește un număr cadastral, iar al doilea atestă faptul că a fost înregistrat la cadastru și atestă dreptul de proprietate al vânzătorului. 

– Extrasul de carte funciară de autentificare. Este un document pe care notariatul unde se va efectua vânzarea îl solicită, astfel blocând pentru câteva zile cartea funciară. În acest interval niciun alt notar nu va mai putea semna acte pentru acel bun. 

Taxe și impozite pe care trebuie să le achiți când vrei să vinzi o proprietate

– Impozitul pe transferul dreptului de proprietate, care potrivit codului fiscal (art. 111, al. (1)) poate să fie de 3% sau de 1%. Impozitul de 3% se aplică pentru construcțiile de orice fel și terenurile aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, deținute o perioadă de până la 3 ani inclusiv. Impozitul de 1% se achită pentru imobilele descrise anterior, dar doar dacă deţineai proprietatea pe o perioadă mai mare de 3 ani

– Extrasul de carte funciară de autentificare – Este un cost de circa 20 de Lei/număr cadastral și îl vei achita în numerar, la notariat.

– Verificarea regimului matrimonial – Această verificare se face doar dacă ești căsătorit/căsătorită și de regulă costul acesteia este cuprins între 15 Lei și 20 Lei. 

– Verificarea împuternicirii notariale –  Această verificare se efectuează de către notariat pentru a se asigura că împuternicirea este valabilă la momentul semnării și nu a fost revocată de către mandant. 

– Extrasul de carte funciară de informare – Trebuie să îl achiți în situația în care s-a obținut de către notariat pentru informare, costul fiind de 20 Lei/număr cadastral. 

Vânzarea unei proprietăți are în vedere mai mulți pași și documente pe care trebuie să le obții, multe dintre ele, în prealabil momentului în care ajungi în ziua semnării contractului. Lista de mai sus îți va fi utilă pentru a eficientiza procesul. Kastel Group te poate asista în acest proces prin consultanța imobiliară pe care o asigură echipa de profesioniști în domeniu. Beneficiază de o oră de consultanță gratuită accesând acest link.